Menu

Verschillen tussen TCCC en TCCC NLD: Een vergelijking van protocollen

11 maanden ago 77

TCCC je hoort het overal en leest er zeker over op dit weblog. Toch hebben wij hier in Nederland vooral te maken met een kleine afwijking. Ons protocol heet namelijk TCCC NLD.

In een wereld waarin veiligheid en welzijn van cruciaal belang zijn, spelen geavanceerde medische procedures een steeds grotere rol bij militaire operaties en noodsituaties. Een dergelijke belangrijke medische benadering die in de afgelopen jaren in opkomst is, is Tactical Combat Casualty Care (TCCC), een gestandaardiseerd protocol voor gevechtsverzorging op het slagveld en toch moet Nederland het net een beetje anders doen.

**TCCC: Tactical Combat Casualty Care**

TCCC is een medisch protocol dat is ontwikkeld door het Amerikaanse leger met als doel de overlevingskansen van gewonde militairen in gevechtsomstandigheden te vergroten. Het werd geïntroduceerd in de jaren 1990 en is sindsdien voortdurend geëvolueerd en verbeterd. Het protocol is gebaseerd op lessen geleerd uit militaire conflicten en heeft zich bewezen als een effectieve benadering van gevechtsmedicijnen.

In het TCCC-protocol staat “MARCH” voor een acroniem dat wordt gebruikt als een geheugensteuntje voor de primaire maatregelen die moeten worden genomen bij het beheer van gewonden op het slagveld. MARCH staat voor:

**M – Massive Hemorrhage (Massale Bloeding):** Dit verwijst naar het controleren en beheersen van ernstige bloedingen bij gewonde militairen. Het gebruik van tourniquets, hemostatische verbanden en drukverbanden zijn enkele van de technieken die worden toegepast om het bloeden te stoppen.

**A – Airway (Luchtweg):** Hierbij wordt de luchtweg van de gewonde persoon gecontroleerd en vrijgemaakt om een adequate ademhaling te bevorderen. Dit omvat het verwijderen van eventuele blokkades of vreemde voorwerpen uit de luchtweg.

**R – Respiration (Ademhaling):** Het ondersteunen van de ademhaling van de gewonde patiënt om ervoor te zorgen dat ze voldoende zuurstof krijgen. Dit kan onder meer het toedienen van zuurstof en het behandelen van borstwonden om de ademhaling te vergemakkelijken omvatten.

**C – Circulation (Circulatie):** Het handhaven van de bloedsomloop en de bloeddruk van de gewonde persoon. Het gebruik van intraveneuze vloeistoffen en het positioneren van de patiënt kunnen de circulatie ondersteunen.

**H – Hypothermia (Onderkoeling):** Gewonden op het slagveld zijn vaak blootgesteld aan extreme omgevingstemperaturen, en het is belangrijk om onderkoeling te voorkomen. Het beschermen van de gewonde persoon tegen koude en het bieden van warmte-inductiemaatregelen zijn belangrijk in dit opzicht.

Het MARCH-protocol is ontworpen om medische hulpverleners op het slagveld te helpen zich te richten op de belangrijkste levensbedreigende problemen bij gewonden en om snel en effectief medische zorg te verlenen om de overlevingskansen te vergroten. Door het acroniem MARCH te gebruiken, kunnen zorgverleners snel de benodigde stappen herinneren en prioriteren bij het behandelen van gewonde militairen onder gevechtsomstandigheden.

**TCCC NLD: Tactical Combat Casualty Care Netherlands**

TCCC NLD is een aanpassing van het TCCC-protocol dat specifiek is ontwikkeld voor gebruik door Nederlandse militairen. Het behoudt de fundamentele principes van TCCC, maar het integreert ook specifieke Nederlandse medische richtlijnen en capaciteiten. Dit omvat zowel de medische middelen als de juridische context van medisch handelen in Nederland. Zo mogen bepaalde handelingen, ook wel voorbehouden handelingen genoemd, uitsluitend door BIG geregistreerde verpleegkundigen of zelfs alleen door artsen worden uitgevoerd. De specifieke verschillen en bevoegdheden zijn misschien wel een podcast waard met enkele spelers uit het veld, vrijwilligers?

Hoewel de basisprincipes vergelijkbaar zijn met TCCC, omvatten de aanpassingen in TCCC NLD specifieke technieken, medicijnen en procedures die beschikbaar zijn binnen de Nederlandse krijgsmacht en medische faciliteiten. Dit zorgt ervoor dat de medische zorg naadloos kan worden geïntegreerd in de operationele context van Nederlandse militairen.

**Het Belang van TCCC en TCCC NLD**

Beide benaderingen, TCCC en TCCC NLD, zijn van cruciaal belang voor het vergroten van de overlevingskansen van gewonde militairen op het slagveld. Tactische gevechtsverzorging vereist specifieke vaardigheden, die aanzienlijk verschillen van reguliere medische zorg. Door specifieke protocollen te implementeren die zijn aangepast aan de operationele omgeving, kunnen medische hulpverleners snel en effectief reageren op noodsituaties, zelfs onder extreme omstandigheden.

** Persoonlijke mening **
Zelf hoop ik dat de dag komt dat we onze medics en geneeskundig verzorgers gelijk schakelen met de rest van onze NAVO partners, met dezelfde bevoegdheden.
Onze mensen beschikken zeker over de juiste mentaliteit en met de juiste training kan er veel en zou er ook meer moeten mogen.
Ik zie er alleen maar win win win, een boeiende medische carrière binnen defensie en na het afleggen van bijvoorbeeld een NAEMT Examen, ook de mogelijkheid om makkelijker in het medische veld buiten Defensie aan de slag te kunnen.

We willen dat ze trots zijn op hun medische vaardigheden, we geven ze zelfs een vaardigheidsspeld, laat ze dan ook trots blijven en daar wat mee kunnen doen.
Maar dit vraagt het omblazen van veel ‘heilige huisjes’, binnen en buiten Defensie en vraagt een hele andere kijk op de carrière van een geneeskundig opgeleide militair.

Het begint met het wegnemen van verschillen tussen onze mensen en hun collega’s bij andere krijgsmachten. Dat scheelt al ‘ruis’ op de lijn qua verwachtingspatronen en communicatie.

Wat ik hier schrijf heeft vooral betrekking op de CGN-er (Combatant Geneeskundige neventaker)en de Geneeskundig Verzorger binnen defensie. De Algemeen Militair Verpleegkundige en Algemeen Militair Arts zijn BIG geregistreerd als Verpleegkundige of Arts en moeten daarvoor al aan allerlei verplichtingen voldoen die (te) vaak voor afwezigheid op de werkvloer zorgen en een zeer hoge werkdruk als ze er dan wel zijn. Die hebben juist weer hele andere uitdagingen.

Samenvattend:

TCCC

Een Amerikaans ontwikkeld medisch protocol voor gevechtsverzorging op het slagveld.
Gebaseerd op lessen geleerd uit militaire conflicten en voortdurend geëvolueerd en verbeterd.
Belangrijkste pijlers: hemostase (bloeding controle), luchtwegbeheer, ademhaling, circulatie en temperatuur.
Ontwikkeld door het Amerikaanse leger voor wereldwijd gebruik.
Gericht op het vergroten van de overlevingskansen van gewonde militairen in gevechtsomstandigheden.

TCCC NLD

Een lokale variant van TCCC specifiek ontwikkeld voor gebruik door Nederlandse militairen.
Bevat specifieke Nederlandse medische richtlijnen en capaciteiten, rekening houdend met de lokale medische middelen en juridische context van medisch handelen in Nederland.
Behoudt de essentiële principes van TCCC, waaronder hemostase, luchtwegbeheer, ademhaling, circulatie en temperatuur, maar met specifieke aanpassingen voor de Nederlandse krijgsmacht.
Specifiek ontworpen om naadloos te integreren in de operationele context van Nederlandse militairen.
Eveneens gericht op het vergroten van de overlevingskansen van gewonde militairen, maar met aandacht voor de Nederlandse operationele omgeving en beschikbare medische middelen.

In conclusie, Tactical Combat Casualty Care (TCCC) en TCCC NLD zijn beide van onschatbare waarde als het gaat om de gevechtsmedische ondersteuning van militairen. Hoewel TCCC NLD specifieke aanpassingen heeft voor de Nederlandse context, blijft het trouw aan de essentiële principes van TCCC. De voortdurende ontwikkeling en implementatie van deze protocollen getuigen van de toewijding van krijgsmachten over de hele wereld om het welzijn van hun militairen te waarborgen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief die we ongeveer 1 x per kwartaal versturen met handige weetjes en extra's die niet op de site te vinden zullen zijn.

We beloven je dat we je nooit spam sturen.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

– Advertisement –
– Advertisement –
nope