VRIJWARING

Laatst bijgewerkt 25 mei 2022

WEBSITE DISCLAIMER

De informatie die door Mad Medic (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) op http://www.madmedic.nl (de ‘Site’) en onze mobiele applicatie wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site en onze mobiele applicatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van informatie op de site of onze mobiele applicatie. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ONZE MOBIELE APPLICATIE OF HET VERTROUWEN VAN ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE EN UW VERTROUWEN VAN INFORMATIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

EXTERNE LINKS

VRIJWARING
De Site en onze mobiele applicatie kunnen links bevatten (of u kunt via de Site of onze mobiele applicatie worden doorgestuurd) naar andere
websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar
websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links zijn:
niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, of volledigheid door ons. WIJ GARANDEREN NIET, ONDERSCHRIJVEN NIET, OF
NEMEN WIJ VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ELKE INFORMATIE
AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF
FUNCTIE GEKOPPELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OR
OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De site kan en bevat geen medisch/gezondheidsadvies. De medische/gezondheidsinformatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. We geven geen medisch/gezondheidsadvies. HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN VAN INFORMATIE OP DE SITE OF ONZE MOBIELE APPLICATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.
DISCLAIMER PARTNERS
De site en onze mobiele applicatie kunnen links naar gelieerde websites bevatten, en we ontvangen een gelieerde commissie voor alle aankopen die u doet op de gelieerde website met behulp van dergelijke links. Onze gelieerde ondernemingen omvatten het volgende:
TradeTracker
We nemen deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om ons een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te linken naar Amazon.com en gelieerde websites.

GETUIGENISSEN DISCLAIMER

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en hoeven niet noodzakelijk representatief te zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en u mag er ook niet vanuit gaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN.

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen letterlijk op de site zoals opgegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige getuigenissen zijn mogelijk ingekort omwille van de beknoptheid waar de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.
De meningen en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen. We zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen leveren, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.
De getuigenissen op de site zijn niet bedoeld, en mogen ook niet
ze kunnen worden opgevat als beweringen dat onze producten en/of diensten kunnen worden gebruikt om:
diagnosticeren, behandelen, verlichten, genezen, voorkomen of anderszins worden gebruikt voor een ziekte
of medische aandoening. Er zijn geen getuigenissen klinisch bewezen of geëvalueerd.