Parameter EWS SIRS
Hartslag (slagen per minuut) 0: 51-100
1: 101-110
2: 111-130
3: >130 of <51
0: Normaal
1: >90
Ademhalingsfrequentie (ademhalingen per minuut) 0: 9-14
1: 15-20
2: 21-29
3: >29 of <9
0: Normaal
1: >20 of PaCO2 <32 mmHg
Systolische bloeddruk (mmHg) 0: 111-219
1: 101-110
2: 91-100
3: >220 of <90
0: Normaal
1: <90 of MAP <65
Lichaamstemperatuur (°C) 0: 36-38
1: 38.1-38.5
2: 38.6-39
3: >39 of <36
0: Normaal
1: >38 of <36
Bewustzijnsniveau (AVPU) 0: Alert
1: Reactie op stem
2: Reactie op pijn
3: Geen reactie
Niet van toepassing
Zuurstofsaturatie (%) 0: >94
1: 91-94
2: 86-90
3: <86
Niet van toepassing
Totaal aantal witte bloedcellen (x10^9/L) Niet van toepassing 0: Normaal
1: >12 of <4 of >10% onrijpe vormen
De SIRS-criteria zijn een set van vier klinische criteria die worden gebruikt om de ernst van een infectie te beoordelen. Om als SIRS te worden beschouwd, moet aan ten minste twee van de volgende vier criteria worden voldaan:
  • Koorts (38 ° C) of hypothermie (36 ° C), rectaal gemeten of via kathetersonde in een bloedvat of urineblaas
  • Versnelde hartslag (tachycardie) tot ten minste 90 slagen per minuut
  • Snelle ademhalingen (tachypnoea) met meer dan 20 ademhalingen per minuut of hyperventilatie (meetbaar met CO2Inhoud in het bloed)
  • Verhoogd aantal witte bloedcellen (leukocyten) of verlaagd aantal witte bloedcellen (granulocyten)

  • Als aan deze criteria wordt voldaan, kan dit wijzen op een systemische inflammatoire respons syndroom (SIRS), wat kan duiden op een infectie.
    let op: deze informatie dient slechts ter referentie.

    Start typing and press Enter to search