Menu

Algemene voorwaarden

Als uw webshop gebruikmaakt van een Print on Demand-service zoals Printful, dan zijn er specifieke overwegingen die u in uw algemene voorwaarden moet opnemen. Hieronder volgt een aangepast voorbeeld van algemene voorwaarden met betrekking tot een Print on Demand-service:

**Algemene Voorwaarden Madmedic.nl (Print on Demand via Printful)**

1. **Definities**
– Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Madmedic.nl een overeenkomst aangaat.
– Webshop: de website Madmedic.nl waar producten en/of diensten worden aangeboden.
– Print on Demand: het proces waarbij producten pas worden gedrukt en verzonden nadat een klant een bestelling heeft geplaatst.

2. **Toepasselijkheid**
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Madmedic.nl.

3. **Aanbiedingen en Overeenkomsten**
– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
– Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Madmedic.nl.

4. **Prijzen en Betalingen**
– De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
– Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de gestelde betalingstermijn.

5. **Levering en Productie**
– Producten worden op aanvraag geproduceerd via Print on Demand.
– Madmedic.nl streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, rekening houdend met de productietijd van Print on Demand.
– Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

6. **Retourneren**
– Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, mits ongebruikt en in originele verpakking. Omdat producten op aanvraag worden geproduceerd, kunnen er specifieke retourvoorwaarden gelden.

7. **Garantie**
– Madmedic.nl biedt garantie op de geleverde producten conform de fabrieksgarantie.

8. **Aansprakelijkheid**
– De aansprakelijkheid van Madmedic.nl is beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

9. **Overmacht**
– Madmedic.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld.

10. **Privacy**
– Madmedic.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die de klant verschaft.

11. **Toepasselijk recht**
– Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Dit is nog steeds een algemeen voorbeeld en moet mogelijk verder worden aangepast aan de specifieke behoeften en activiteiten van uw webshop, vooral met betrekking tot het retourbeleid en eventuele samenwerking met Printful. Het is essentieel om de voorwaarden te laten controleren door een jurist voordat u ze op uw website plaatst.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief die we ongeveer 1 x per kwartaal versturen met handige weetjes en extra's die niet op de site te vinden zullen zijn.

We beloven je dat we je nooit spam sturen.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

– Advertisement –
nope