Menu
M.A.R.C.H protocol

Waar gebruik je het M.A.R.C.H. protocol en waarom is soms gewoon een EHBO genoeg?

7 maanden ago 165

Het M.A.R.C.H. protocol wordt gebruikt in situaties waarbij er sprake is van levensbedreigende verwondingen, zoals bij ongevallen, geweldsincidenten of suïcidale situaties. Het protocol is ontwikkeld om snel en effectief levensreddende handelingen uit te voeren. Er zijn echter ook situaties waarbij EHBO volstaat, vooral bij niet-levensbedreigende letsels. Het is belangrijk om te begrijpen wanneer het M.A.R.C.H. protocol nodig is en wanneer EHBO voldoende is om te handelen.

Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Het M.A.R.C.H. protocol wordt gebruikt bij levensbedreigende verwondingen.
 • EHBO volstaat vaak bij niet-levensbedreigende letsels.
 • Het begrijpen van wanneer het M.A.R.C.H. protocol nodig is, is essentieel.

Wat is het M.A.R.C.H. protocol?

Het M.A.R.C.H. protocol is een medisch behandelprotocol dat wordt gebruikt in noodsituaties waarbij er sprake is van levensbedreigende bloedingen en andere ernstige verwondingen. Het protocol biedt een gestructureerde aanpak om snel en effectief levensreddende handelingen uit te voeren. Het is ontwikkeld voor situaties zoals ongevallen, geweldsincidenten of suïcidale situaties waarbij iedere seconde telt.

Het M.A.R.C.H. protocol bestaat uit verschillende fasen, waaronder Care Under Fire, Tactical Field Care en Tactical Evacuation Care. Tijdens Care Under Fire ligt de nadruk op het overleven van de dreiging en het beschermen van het slachtoffer en hulpverleners. Tactical Field Care richt zich op het verlenen van meer uitgebreide medische behandelingen in een relatief veilige omgeving. Tactical Evacuation Care is gericht op het vervoeren van het slachtoffer naar een medische faciliteit.

M.A.R.C.H. protocol

Het M.A.R.C.H. protocol is cruciaal in noodsituaties waarbij levensbedreigende verwondingen optreden. Door goed getrainde hulpverleners en een systematische benadering kunnen levens worden gered en verdere schade worden voorkomen.

Wat is EHBO en wanneer volstaat het?

EHBO, ook wel Eerste Hulp Bij Ongelukken genoemd, is een belangrijke vaardigheid die iedereen zou moeten hebben. Het omvat de basis medische kennis en vaardigheden om slachtoffers te kunnen helpen in noodsituaties. EHBO is vooral gericht op niet-levensbedreigende situaties en kan voldoende zijn om onder ideale omstandigheden hulp te bieden totdat professionele medische hulp arriveert.

Er zijn verschillende situaties waarbij EHBO kan volstaan. Denk bijvoorbeeld aan kleine verwondingen zoals schaafwonden, kneuzingen of lichte brandwonden. In deze gevallen kan het bieden van basis EHBO, zoals het schoonmaken en verbinden van de wond, voldoende zijn voor een goede behandeling. Ook bij situaties waarbij iemand flauwvalt of zich verslikt, kan EHBO helpen om de persoon te stabiliseren en eventueel verdere medische zorg te regelen.

Echter, bij levensbedreigende verwondingen, zoals ernstige bloedingen of ademhalingsproblemen, is meer geavanceerde medische zorg nodig. In deze situaties volstaat EHBO niet en is het belangrijk om direct professionele hulp in te schakelen of het M.A.R.C.H. protocol toe te passen. Het M.A.R.C.H. protocol biedt een systematische aanpak voor het behandelen van levensbedreigende verwondingen en wordt gebruikt in noodsituaties waarbij snel handelen essentieel is.

Wanneer EHBO volstaat

EHBO volstaat in situaties waarbij sprake is van kleine verwondingen, flauwvallen, zich verslikken en andere niet-levensbedreigende situaties. Het is belangrijk om te weten wanneer EHBO voldoende is en wanneer het nodig is om professionele hulp in te schakelen of het M.A.R.C.H. protocol toe te passen. Een EHBO cursus kan je helpen om de nodige kennis en vaardigheden op te doen, zodat je in staat bent om adequaat te handelen in noodsituaties.

Wanneer volstaat EHBO? Wanneer is meer geavanceerde medische zorg nodig?
– Kleine verwondingen zoals schaafwonden, kneuzingen, lichte brandwonden – Ernstige bloedingen
– Flauwvallen, zich verslikken – Ademhalingsproblemen
– Stabiliseren van een slachtoffer totdat professionele hulp arriveert – Andere levensbedreigende situaties

EHBO is een waardevolle vaardigheid die levens kan redden in noodsituaties. Het is belangrijk om te weten wanneer EHBO voldoende is en wanneer het nodig is om meer geavanceerde medische zorg in te schakelen. Een EHBO cursus kan je helpen om de nodige kennis en vaardigheden op te doen, zodat je zelfverzekerd kunt handelen in noodsituaties.

EHBO

Wat is Tactical Field Care en wat houdt het in?

Tactical Field Care is een cruciale fase binnen het M.A.R.C.H. protocol waarbij de directe dreiging is verminderd, maar de situatie nog steeds gevaarlijk kan zijn. In deze fase wordt het slachtoffer uitgebreider behandeld en worden de belangrijkste levensbedreigende verwondingen aangepakt volgens het M.A.R.C.H. protocol. Het doel van Tactical Field Care is om het slachtoffer in een stabiele toestand te houden totdat verdere medische behandeling mogelijk is.

Tijdens Tactical Field Care wordt er specifieke aandacht besteed aan het stoppen van bloedingen, het beoordelen van de luchtweg en ademhaling, het controleren van de circulatie en het handhaven van de lichaamstemperatuur. Dit kan onder andere betekenen dat er tourniquets worden aangebracht, de luchtweg wordt vrijgemaakt en het slachtoffer warm wordt gehouden. Het is essentieel om deze handelingen volgens het protocol uit te voeren om verdere schade te voorkomen en de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten.

Tijdens Tactical Field Care is het belangrijk om te onthouden dat het slachtoffer nog steeds in een gevaarlijke omgeving kan zijn. Het is daarom essentieel om de situatie voortdurend te evalueren en indien nodig de veiligheid van het slachtoffer en de hulpverlener te waarborgen. Daarnaast is communicatie met het medische team van cruciaal belang om verdere stappen en eventueel vervoer naar een medische faciliteit te coördineren.

Belangrijke aspecten van Tactical Field Care M.A.R.C.H. Protocol
Bloedingen stoppen Directe toepassing van tourniquets of het aanbrengen van drukverbanden
Luchtweg en ademhaling beoordelen Vrijmaken van de luchtweg en toedienen van zuurstof indien nodig
Circulatie controleren Beoordeling van de hartslag en het handhaven van een goede bloedcirculatie
Lichaamstemperatuur handhaven Isoleren en warm houden van het slachtoffer

Tactical Field Care is een cruciale fase binnen het M.A.R.C.H. protocol waarbij het slachtoffer meer uitgebreide medische behandeling ontvangt. Door de juiste stappen te volgen en de protocollen strikt toe te passen, is het mogelijk om levens te redden en de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten in noodsituaties met levensbedreigende verwondingen.

Wat is Tactical Evacuation Care en waarom is het belangrijk?

Tactical Evacuation Care is de fase binnen het M.A.R.C.H. protocol die gericht is op het vervoeren van het slachtoffer naar een medische faciliteit. Dit kan gebeuren met behulp van verschillende transportmiddelen, zoals een auto, helikopter, boot of ander geschikt vervoermiddel. Het is essentieel om het slachtoffer zo snel mogelijk naar gespecialiseerde medische zorg te brengen om verdere behandeling mogelijk te maken.

During the Tactical Evacuation Care phase, the priority is to safely transport the injured person to a medical facility. This phase is crucial in ensuring that the victim receives timely and appropriate medical treatment. The choice of transportation method will depend on the specific circumstances and resources available, with the goal of minimizing further harm and maximizing the chances of survival.

In deze fase wordt er gewerkt onder het motto “treat first what kills first”. Dit betekent dat de levensbedreigende verwondingen prioriteit krijgen tijdens het vervoer. Het slachtoffer kan worden gestabiliseerd en voorzien van aanvullende medische zorg indien nodig. Door snel en efficiënt te handelen, kan kostbare tijd worden bespaard en kunnen de overlevingskansen van het slachtoffer worden vergroot.

Tactical Evacuation Care is van groot belang omdat het de schakel vormt tussen het verlenen van eerste hulp en het ontvangen van gespecialiseerde medische zorg. Het garandeert dat het slachtoffer op een veilige en snelle manier wordt overgebracht naar de juiste medische faciliteit waar verdere behandeling mogelijk is. Door deze fase zorgvuldig uit te voeren, kunnen levens worden gered en blijvende schade worden beperkt.

Tactical Evacuation Care

Source: https://seo-writing.ai/32_6.png

Wat is TCCC en TECC?

TCCC staat voor Tactical Combat Casualty Care en TECC staat voor Tactical Emergency Casualty Care. Deze varianten van tactical medicine richten zich op het verlenen van medische zorg in omgevingen die niet volledig veilig zijn. Het M.A.R.C.H. protocol vormt de basis van zowel TCCC als TECC en biedt richtlijnen voor het behandelen van levensbedreigende verwondingen in dergelijke situaties.

TCCC is voornamelijk gericht op militaire toepassingen en houdt rekening met specifieke operationele omstandigheden. Het doel van TCCC is om de overlevingskansen van gewonde militairen te verbeteren door snel en adequaat medisch ingrijpen. TECC daarentegen wordt voornamelijk gebruikt in civiele omgevingen, zoals bij rampen of geweldsincidenten, en richt zich op het bieden van medische zorg in afwachting van professionele hulpverleners.

Beide benaderingen zijn gebaseerd op dezelfde principes van het M.A.R.C.H. protocol, zoals het stoppen van bloedingen, het vrijmaken van de luchtweg, het handhaven van de ademhaling en het behandelen van andere levensbedreigende verwondingen. TCCC en TECC trainingen bieden hulpverleners de nodige kennis en vaardigheden om effectieve medische zorg te verlenen in situaties waarin de veiligheid niet gegarandeerd is.

Het volgen van trainingen in TCCC en TECC kan van onschatbare waarde zijn voor EHBO’ers, BHV’ers en andere hulpverleners die te maken kunnen krijgen met noodsituaties waarbij levensbedreigende verwondingen optreden. Deze trainingen bieden een diepgaande kennis van het M.A.R.C.H. protocol en andere essentiële medische protocollen, waardoor hulpverleners in staat zijn om snel en effectief te handelen wanneer elke seconde telt.

TCCC en TECC

Wat zijn de basisprincipes van TCCC?

De basisprincipes van TCCC vormen de kern van het M.A.R.C.H. protocol en zijn essentieel bij het verlenen van levensreddende medische zorg in noodsituaties. Deze principes zijn ontworpen om de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten en om een systematische aanpak te bieden. De basisprincipes van TCCC omvatten:

 1. Stop the bleeding: Het onmiddellijk stoppen van levensbedreigende bloedingen is van cruciaal belang. Dit kan worden gedaan door het aanbrengen van tourniquets, het gebruik van hemostatische middelen en het verlenen van directe druk op de wond.
 2. Keep them breathing: Het vrijmaken van de luchtweg en het handhaven van een goede ademhaling is essentieel voor het overleven van het slachtoffer. Het controleren van de luchtweg, het toedienen van zuurstof en het behandelen van eventuele ademhalingsproblemen zijn belangrijke stappen.
 3. Keep them warm: Het handhaven van de lichaamstemperatuur van het slachtoffer is belangrijk om onderkoeling te voorkomen. Het bedekken van het slachtoffer met dekens of isolatiemateriaal kan helpen om warmteverlies te verminderen.
 4. Keep them moving: Het in beweging houden van het slachtoffer kan helpen om complicaties te voorkomen, zoals doorligwonden en spieratrofie. Het zorgen voor een goede positionering, regelmatig draaien en het ondersteunen van gewonde ledematen zijn belangrijke aspecten.
 5. Keep communicating: Het onderhouden van communicatie met het medische team en het verstrekken van relevante informatie kan helpen bij het plannen van verdere medische zorg en het coördineren van evacuatie.

Door deze basisprincipes toe te passen, kunnen hulpverleners effectief reageren op levensbedreigende situaties en de beste zorg bieden aan slachtoffers. Het naleven van deze principes maakt het mogelijk om snel en systematisch te handelen, waardoor de overlevingskansen worden vergroot.

“Stop the bleeding, keep them breathing, keep them warm, keep them moving, keep communicating.”

Table:

Basisprincipe Beschrijving
Stop the bleeding Het stoppen van levensbedreigende bloedingen
Keep them breathing Het vrijmaken van de luchtweg en handhaven van ademhaling
Keep them warm Het handhaven van een goede lichaamstemperatuur
Keep them moving Het in beweging houden van het slachtoffer
Keep communicating Het onderhouden van communicatie met het medische team

TCCC

Wat is Care Under Fire?

Care Under Fire is een kritieke fase binnen het M.A.R.C.H. protocol waarbij er sprake is van een directe dreiging, zoals vijandelijk vuur of een gevaarlijke omgeving. In deze fase ligt de nadruk niet op uitgebreide medische behandeling, maar op het wegnemen of neutraliseren van de dreiging. Het is een race tegen de klok om het slachtoffer(s) in veiligheid te brengen en verdere schade te voorkomen.

Tijdens Care Under Fire worden snelle medische handelingen verricht om de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten. Dit kan onder andere het aanbrengen van tourniquets, het in stabiele zijligging leggen van het slachtoffer en het beschermen van de luchtweg omvatten. Het doel is om binnen de gegeven omstandigheden de noodzakelijke zorg te bieden en het slachtoffer zo snel mogelijk uit de directe dreiging te halen.

“Tijdens Care Under Fire is het essentieel om snel te handelen en prioriteit te geven aan het wegnemen van de dreiging, terwijl je snelle medische handelingen verricht om de overlevingskansen te vergroten.”

Het is belangrijk voor hulpverleners om getraind te zijn in het herkennen en effectief handelen tijdens Care Under Fire-situaties. Door de juiste reactie en snelle interventies kan levensreddende zorg worden geboden, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

zorg onder vuur

Wat is Indirect Threat Care?

Indirect Threat Care is een belangrijke fase binnen het M.A.R.C.H. protocol. In deze fase is er nog steeds sprake van een dreiging, maar de situatie is veilig genoeg voor medische behandeling. Dit betekent dat het slachtoffer kan worden behandeld volgens het M.A.R.C.H. protocol, waarbij de levensbedreigende verwondingen worden aangepakt. Het doel blijft echter om het slachtoffer zo snel mogelijk naar gespecialiseerde medische zorg te vervoeren.

Tijdens Indirect Threat Care wordt er specifieke aandacht besteed aan het behandelen van de ernstige verwondingen volgens het M.A.R.C.H. protocol. Dit omvat het stoppen van bloedingen, het vrijmaken van de luchtweg, het behandelen van ademhalingsproblemen en het bieden van adequate medische zorg. Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel de situatie veilig genoeg is voor medische behandeling, het snel vervoeren van het slachtoffer naar een medische faciliteit nog steeds de hoogste prioriteit heeft.

Indirect Threat Care is een cruciale fase in het M.A.R.C.H. protocol. Het stelt hulpverleners in staat om op een veilige manier levensbedreigende verwondingen te behandelen en het slachtoffer de beste kans op herstel te geven. Het benadrukt het belang van een systematische aanpak en werken volgens strikte richtlijnen om de beste resultaten te behalen. Als hulpverlener is het essentieel om bekend te zijn met deze fase en te weten hoe te handelen in situaties met een indirecte dreiging.

Indirect Threat Care kan voorkomen in verschillende scenario’s, zoals bij ongevallen, rampen of geweldsincidenten. Het kan ook relevant zijn in afgelegen gebieden waar professionele medische zorg niet direct beschikbaar is. Door het volgen van trainingen zoals die aangeboden worden bij RS Academy, kun je jezelf voorbereiden op het omgaan met deze situaties en ervoor zorgen dat je de benodigde vaardigheden en kennis hebt om effectief te handelen.

Indirect Threat Care

Voordelen van Indirect Threat Care Overwegingen bij Indirect Threat Care
✓ Behandelen van levensbedreigende verwondingen ✓ Veiligheidsmaatregelen blijven van kracht
✓ Verbetering van de overlevingskansen ✓ Snel vervoeren van het slachtoffer blijft prioriteit
✓ Systematische aanpak volgens het M.A.R.C.H. protocol ✓ Bewust zijn van mogelijke dreigingen
✓ Voorbereiding op verschillende scenario’s ✓ Efficiënt en effectief handelen

Wat is remote medicine en waarom is het relevant?


remote medicine

Remote medicine, ook wel bekend als austere medicine, richt zich op het verlenen van medische zorg in omgevingen waar professionele medische zorg niet direct beschikbaar is. Dit kan relevant zijn in afgelegen gebieden, zoals natuurparken, op zee of na een ramp.

Remote medicine is een cruciale discipline die ervoor zorgt dat slachtoffers van ernstige verwondingen snel en adequaat geholpen kunnen worden, zelfs in de meest afgelegen gebieden. Het omvat het stabiliseren van het slachtoffer, het beoordelen van de situatie en het verlenen van medische zorg met beperkte middelen en faciliteiten.

Met de kennis en vaardigheden van remote medicine kunnen hulpverleners levensreddende handelingen uitvoeren, zoals het stelpen van bloedingen, het immobiliseren van fracturen en het verlenen van eerste hulp bij ademhalingsproblemen. Het M.A.R.C.H. protocol is een belangrijk onderdeel van remote medicine, omdat het een systematische aanpak biedt voor levensbedreigende verwondingen.

Voordelen van remote medicine:

 • Mogelijkheid om snel in te grijpen en levens te redden in afgelegen gebieden waar professionele medische zorg niet direct beschikbaar is.
 • Verhoogde zelfredzaamheid en veerkracht van de gemeenschap in noodsituaties.
 • Bevordering van preventieve gezondheidszorg en EHBO-trainingen binnen afgelegen gemeenschappen.

Remote medicine is een essentieel onderdeel van rampenresponse en hulpverlening in afgelegen gebieden. Door de juiste training en voorbereiding kunnen medische professionals en hulpverleners in staat zijn om snel en effectief levensreddende zorg te bieden, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

Voordelen van remote medicine: Gevaren en uitdagingen van remote medicine:
 • Mogelijkheid om snel in te grijpen en levens te redden in afgelegen gebieden waar professionele medische zorg niet direct beschikbaar is.
 • Verhoogde zelfredzaamheid en veerkracht van de gemeenschap in noodsituaties.
 • Bevordering van preventieve gezondheidszorg en EHBO-trainingen binnen afgelegen gemeenschappen.
 • Beperkte toegang tot medische voorzieningen en hulpbronnen.
 • Uitdagingen op het gebied van communicatie en coördinatie van hulpverlening.
 • Risico op blootstelling aan extreme weersomstandigheden en geografische obstakels.

Wat zijn de mogelijkheden voor het volgen van trainingen in TCCC en TECC?

Als je geïnteresseerd bent in het leren van TCCC en TECC, zijn er verschillende trainingen beschikbaar waar je aan kunt deelnemen. Een van de aanbieders van deze trainingen is RS Academy. Zij bieden een driedaagse module “Traumazorg” aan waarin onder andere het M.A.R.C.H. protocol en andere medische protocollen worden behandeld. Deze training is geschikt voor EHBO’ers, BHV’ers en hulpverleners die hun medische kennis willen uitbreiden.

Tijdens de training leer je hoe je levensbedreigende verwondingen kunt herkennen en behandelen volgens het M.A.R.C.H. protocol. Je leert ook hoe je bloedingen kunt stoppen, de luchtweg vrijmaakt en het slachtoffer kunt stabiliseren totdat professionele medische hulp arriveert. Daarnaast krijg je inzicht in de verschillende fasen van het M.A.R.C.H. protocol, zoals Care Under Fire, Tactical Field Care en Tactical Evacuation Care.

Door deel te nemen aan deze trainingen kun je waardevolle vaardigheden en kennis opdoen op het gebied van TCCC en TECC. Dit stelt je in staat om effectieve acties te ondernemen in noodsituaties en mogelijk levens te redden. Het is belangrijk om je kennis regelmatig op te frissen en te blijven trainen om ervoor te zorgen dat je altijd klaar bent om te handelen wanneer dat nodig is.

TCCC training

Opleider Training Doelgroep
RS Academy Traumazorg Eerste hulpverleners, BHV’ers, EHBO’ers
MediPreventie TCCC cursus Veiligheidsdiensten, hulpverleners
Emergency Response Academy TECC opleiding Medische professionals, hulpverleners

Conclusie

Het M.A.R.C.H. protocol is een essentieel hulpmiddel bij het bieden van levensreddende medische zorg in noodsituaties met levensbedreigende verwondingen. Door de juiste medische handelingen snel en effectief uit te voeren, kunnen levens worden gered. Het is echter belangrijk om te begrijpen wanneer het M.A.R.C.H. protocol nodig is en wanneer EHBO voldoende is.

EHBO is een waardevolle basisvaardigheid die in veel situaties kan helpen. Vooral bij niet-levensbedreigende letsels kan EHBO volstaan om te handelen. Het is belangrijk om te weten hoe je moet reageren en welke stappen je moet nemen om slachtoffers te behandelen.

Door een combinatie van het M.A.R.C.H. protocol en goed opgeleide hulpverleners kunnen levens worden gered en letsels worden voorkomen. Het volgen van trainingen, zoals die beschikbaar zijn bij RS Academy, biedt de mogelijkheid om vaardigheden in TCCC en TECC te ontwikkelen voor het geval deze nodig zijn in noodsituaties. Letselpreventie blijft een belangrijk aandachtspunt, omdat voorkomen altijd beter is dan genezen.

FAQ

Waar gebruik je het M.A.R.C.H. protocol en waarom is soms gewoon een EHBO genoeg?

Het M.A.R.C.H. protocol wordt gebruikt in levensbedreigende situaties met ernstige verwondingen. EHBO volstaat voornamelijk bij niet-levensbedreigende letsels.

Wat is het M.A.R.C.H. protocol?

Het M.A.R.C.H. protocol is een medisch behandelprotocol dat wordt gebruikt in noodsituaties met levensbedreigende bloedingen en andere ernstige verwondingen.

Wat is EHBO en wanneer volstaat het?

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken en kan voldoende zijn voor niet-levensbedreigende situaties. Bij levensbedreigende verwondingen is geavanceerde medische zorg zoals het M.A.R.C.H. protocol nodig.

Wat is Tactical Field Care en wat houdt het in?

Tactical Field Care is een fase binnen het M.A.R.C.H. protocol waarbij specifieke medische behandeling wordt uitgevoerd nadat direct gevaar is geweken.

Wat is Tactical Evacuation Care en waarom is het belangrijk?

Tactical Evacuation Care is de fase binnen het M.A.R.C.H. protocol die gericht is op het vervoeren van het slachtoffer naar een medische faciliteit om verdere behandeling mogelijk te maken.

Wat is TCCC en TECC?

TCCC staat voor Tactical Combat Casualty Care en TECC staat voor Tactical Emergency Casualty Care. Beide zijn varianten van tactical medicine die gebaseerd zijn op het M.A.R.C.H. protocol.

Wat zijn de basisprincipes van TCCC?

De basisprincipes van TCCC omvatten het stoppen van levensbedreigende bloedingen, het vrijmaken van de luchtweg, het handhaven van de ademhaling, het warm houden van het slachtoffer, het in beweging houden van het slachtoffer en het communiceren met het medische team.

Wat is Care Under Fire?

Care Under Fire is een fase binnen het M.A.R.C.H. protocol waarbij er sprake is van een directe dreiging. De nadruk ligt op het wegnemen of neutraliseren van de dreiging.

Wat is Indirect Threat Care?

Indirect Threat Care is een fase binnen het M.A.R.C.H. protocol waarbij de situatie veilig genoeg is voor medische behandeling, maar er nog steeds een dreiging aanwezig is.

Wat is remote medicine en waarom is het relevant?

Remote medicine, ook bekend als austere medicine, richt zich op het verlenen van medische zorg in omgevingen waar directe medische zorg niet beschikbaar is. Dit kan relevant zijn in afgelegen gebieden of na een ramp.

Wat zijn de mogelijkheden voor het volgen van trainingen in TCCC en TECC?

RS Academy biedt bijvoorbeeld een driedaagse module “Traumazorg” aan waarin onder andere het M.A.R.C.H. protocol en andere medische protocollen worden behandeld.

Conclusie

Het M.A.R.C.H. protocol is een essentieel hulpmiddel bij het bieden van levensreddende medische zorg in noodsituaties. Het is belangrijk om te begrijpen wanneer het protocol nodig is en wanneer EHBO volstaat.

Bron Links

Meld je aan voor onze nieuwsbrief die we ongeveer 1 x per kwartaal versturen met handige weetjes en extra's die niet op de site te vinden zullen zijn.

We beloven je dat we je nooit spam sturen.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

– Advertisement –
– Advertisement –
nope