Menu
Military medic binding gunshot wound during fight

TCCC TECC MARCH en meer afkortingen

10 maanden ago 175

De verschillende vaktermen die hier vaak ter sprake komen, roepen vaak vragen op. Twee termen die eruit springen zijn Tactical Combat Casualty Care (TCCC) en Tactical Emergency Casualty Care (TECC).

TCCC is oorspronkelijk ontstaan in Amerika. Sinds 2005 worden militairen daar getraind in het toepassen van TCCC in vijandelijk gebied, om zo de overlevingskansen van slachtoffers te vergroten. Om de beste medische zorg aan militairen op missie te kunnen bieden, heeft het Amerikaanse leger het Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) opgericht. Deze commissie bestaat uit 42 deskundige leden, waaronder ervaren medici en militairen van de Army, Navy, Airforce en Marines. Ze voeren wetenschappelijk onderzoek uit met behulp van verschillende werkgroepen en partnerorganisaties om nieuwe ontwikkelingen binnen TCCC te stimuleren. Het CoTCCC is de betrouwbare en professionele bron van informatie voor iedereen die wil leren over TCCC.

Europa maakt graag gebruik van de lessen die Amerika heeft geleerd. Ook binnen de Nederlandse Defensie wordt TCCC steeds meer omarmd. Het verschil in beroepscontext tussen militairen en bijvoorbeeld politieagenten, brandweerlieden of ambulanceverpleegkundigen heeft geleid tot de ontwikkeling van TECC. Het medisch protocol dat zowel TCCC als TECC toepassen om slachtoffers te helpen, is echter precies hetzelfde.

Beide methodes maken gebruik van het MARCH-protocol. Dit is een op bewijs gebaseerd medisch protocol dat door hulpverleners wordt toegepast om de overlevingskansen van slachtoffers te vergroten. Dit protocol wordt dus zowel bij TCCC als TECC gebruikt.

WAT IS TCCC?

TCCC staat voor Tactical Combat Casualty Care en wordt toegepast in vijandelijk gebied door en voor militairen. Deze methode bestaat uit drie verschillende fasen, afhankelijk van het dreigingsniveau waarin de militairen zich bevinden. De drie behandelfasen zijn als volgt:

  • 1. Care Under Fire (CUF): Dit is de minimale zorg die kan worden verleend tijdens een vijandelijke aanval. Zowel de buddy als het slachtoffer zelf kunnen deze zorg toepassen. Omdat snelheid hierbij essentieel is, wordt voornamelijk een tourniquet gebruikt om levensbedreigende bloedingen aan ledematen snel en effectief te stoppen.
  • 2. Tactical Field Care (TFC): Dit is de zorg die wordt verleend in het veld, maar niet tijdens een vijandelijke aanval. Hierbij wordt het MARCH-protocol toegepast. Het MARCH-protocol bestaat uit verschillende fases, zoals Massive Bleeding (ernstige bloedingen), Airway (luchtweg), Respiration (ademhaling), Circulation (circulatie) en Hypothermia Prevention (preventie van onderkoeling). Door deze fases systematisch te doorlopen, kan het leven van iemand in het veld worden gered.
  • 3. Tactical Evacuation Care (TACEVAC): Dit is de evacuatiezorg die wordt toegepast bij het verplaatsen van het veld naar een ziekenpost.

WAT IS TECC?

TECC staat voor Tactical Emergency Casualty Care en is afgeleid van TCCC. Deze benadering richt zich voornamelijk op het behandelen van burgers in levensbedreigende situaties. Wanneer een burger zich in een dergelijke situatie bevindt, kan de TECC-methode worden toegepast. Net als bij TCCC bestaat TECC ook uit drie verschillende fasen:

  • 1. Direct Threat Care (DTC): In deze fase wordt eerst de dreiging verminderd en wordt het gewonde slachtoffer naar een veiliger gebied verplaatst. Vervolgens wordt beoordeeld of het slachtoffer bij bewustzijn is of niet, en worden de vervolgstappen daarop afgestemd. Een catastrofale bloeding wordt gestopt door directe druk op de wond uit te oefenen met behulp van een tourniquet. Daarnaast wordt overwogen of het nodig is om de luchtweg vrij te maken.
  • 2. Indirect Threat Care (ITC): Deze fase treedt in werking wanneer zorgverleners en patiënten niet langer het risico lopen om verder letsel op te lopen. Net als bij TCCC wordt hier het MARCH-protocol toegepast, maar met toevoeging van de letter E, die staat voor “Everything Else” (alles wat nog overblijft).
  • 3. Evacuation Care (EVAC): Deze fase heeft als doel het slachtoffer naar definitieve medische zorg te brengen. Bij meerdere gewonden is het van belang om te bepalen wie als eerste moet worden behandeld en verplaatst. In deze fase is het belangrijk om alle stappen van het MARCH-protocol opnieuw te beoordelen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TCCC EN TECC?

Naast het gemeenschappelijke gebruik van het MARCH-protocol zijn er drie belangrijke verschillen die hebben geleid tot de ontwikkeling van TECC naast TCCC. Deze verschillen hebben betrekking op de terminologie, trauma-richtlijnen en de focus van de zorg die wordt geboden.

  • 1. Terminologie: TCCC is specifiek gericht op situaties die zich voordoen in vijandelijk gebied, waarbij de nadruk ligt op militairen die gewond raken. Dit omvat militaire terminologie, regels en gedragingen die niet van toepassing zijn op het dagelijks leven. TECC daarentegen richt zich op communicatie tussen verschillende hulpverleningsinstanties en de burger. Daarom kan het advies dat wordt gegeven in TECC verschillen wanneer een burger zich in een levensbedreigende situatie bevindt, in tegenstelling tot TCCC.
  • 2. Trauma-richtlijnen: Hoewel de traumarichtlijnen op elkaar lijken, zijn er toch enkele verschillen. TECC legt meer nadruk op communicatie tussen verschillende hulpverleningsinstanties die aanwezig zijn en de burger. Het advies dat wordt gegeven in TECC kan dus anders zijn dan in TCCC, afhankelijk van de specifieke levensbedreigende situatie waarin de burger zich bevindt.
  • 3. Focus van de actie: Militairen zijn gericht op het vrijmaken, behouden of veroveren van grondgebied, waarbij TCCC in actie komt wanneer er een gewonde valt. In de burgermaatschappij gaat het echter om reddingsoperaties, waarbij TECC van toepassing is. Dit is het grootste verschil tussen TCCC en TECC.

 

Wil jij nou ook die MARCH training om levens te redden? Ik kan je van harte de cursus van Advanced Forces Group adviseren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief die we ongeveer 1 x per kwartaal versturen met handige weetjes en extra's die niet op de site te vinden zullen zijn.

We beloven je dat we je nooit spam sturen.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

– Advertisement –
– Advertisement –
nope